سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آن که تو را از گزندى ترساند چون کسى است که تو را مژده رساند . [نهج البلاغه]